Podpora od Eduarda Hegera

Eduard Heger, poslanec v NRSR, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

Paľa Chvojku poznám ako človeka, ktorému ide o dobro rodín a v tejto oblasti sa dlhodobo dobrovoľnícky angažuje. Je iniciatívny, zodpovedný a má organizačné schopnosti, ktoré môže ponúknuť pre dobro spoločnosti.