Podpora od Mateja Beňuša

Matej Beňuš, strieborný olympionik vo vodnom slalome

Paľa Chvojku poznám ako kamaráta a človeka, ktorý má morálne zásady, je zodpovedný a snaží sa zlepšiť túto spoločnosť.