O mne

Volám sa Pavel Chvojka,
som rodený Petržalčan. Som šťastne ženatý a mám 2 deti. Vyštudoval som v Rakúsku medzinárodný rozvoj a manželstvo a rodinu. S rodinou sme tam žili, ale túžba aj naďalej odovzdávať, čo som načerpal a rozvíjať Slovensko nás motivovala vrátiť sa späť. Založil som organizáciu, ktorá už 16 rokov v Petržalke pomáha rodinám a mladým a dlho sa dobrovoľnícky angažujem. V Petržalke som spoznal svoju manželku. Vychovávame tu deti. Veľmi nám záleží na tom, aby vyrastali v dobrom prostredí. Kvalita života závisí aj od toho, koľko času máme na blízkych, na seba. Kandidujem na poslanca do Miestneho zastupiteľstva Petržalka, volebný obvod číslo 1.

Mag. Pavel Chvojka, MMF

ženatý s Maťkou a otec dvoch detí (8 rokov a 6 rokov)

salezián spolupracovník

13 rokov oficiálny sprievodca Bratislavy a Bratislavkého regiónu

zakladateľ portálu pre manželov: ManzelskySlub.sk

zakladateľ Domky na Daliborovom nám. v Petržalke

vyštudovaný Magister medzinárodného rozvoja so špecializáciou na politológiu a Európske štúdia na Viedenskej univerzite a Master manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau v Rakúsku

poradca pre obchodné operácie

  • Inicioval odstránenie unimobuniek na Zadunajskej ceste pri Einsteinovej, ktoré ohrozovali bezpečnosť obyvateľov. Na základe tejto iniciatívy boli tieto unimobunky odstránené. Vtedajší poslanec Michal Novota nám pomohol s interpeláciou, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

    Článok po podaní interpelácie: https://bratislava.sme.sk/c/5511493/zvysky-po-poziari-firma-neodpratala.html

  • Spolupodieľal sa na organizácii protestu proti „megakasínu“ na Zastupiteľstve v Petržalke a robil osvetu napr. prostredníctvom prednášok a článkov o negatívnych dopadoch gamblerskej závislosti na našu spoločnosť.

     

  • Posielal žiadosti o umiestnenie prechodov pre chodcov z Einsteinovej na Nobelovo námestie a zo Sadu Janka Kráľa k Dunaju, čo sa nakoniec aj zrealizovalo. Angažoval sa proti zvýšeniu budovy, ktorá by tienila Sadu Janka Kráľa, čím by sa ničila krásna a historická zeleň v parku.

               

foto priechod pre chodcov Zadunajská cesta, Nobelovo námestie, Einteinova a Viedenská cesta: Google Maps

 

  • Taktiež sa spolupodieľal na organizácii a realizácii akcií na zbieranie odpadkov v Petržalke ako aj na mnohých iných iniciatívach pre dobro spoločnosti.

 

Videá, VÚC 2017: