Moja vízia pre Petržalku

Vízia a otázky

Som rodený Petržalčan. Som šťastne ženatý a mám 2 deti. Vyštudoval som v Rakúsku medzinárodný rozvoj. S rodinou sme tam žili, ale túžba aj naďalej odovzdávať, čo som načerpal a rozvíjať Slovensko nás motivovala vrátiť sa späť. Založil som organizáciu, ktorá už 16 rokov v Petržalke pomáha rodinám a mladým a dlho som sa dobrovoľnícky angažoval. V Petržalke som spoznal svoju manželku. Vychovávame tu deti. Veľmi nám záleží na tom, aby vyrastali v dobrom prostredí. Kvalita života závisí aj od toho, koľko času máme na blízkych, na seba. Ak budem zvolený za poslanca, budem presadzovať tieto tri veci:

  1. dopravu, ktorá šetrí čas
  2. kvalitný čas pre rodiny, mladých a seniorov
  3. transparentnosť, ktorá šetrí čas a peniaze

 

  1. Doprava, ktorá šetrí čas

 

Podporím zmysluplné riešenia pre parkovanie áut, napríklad budovaním záchytných parkovísk s inteligentným napojením na mestskú dopravu.

Budem podporovať udržiavanie a budovanie bezpečných cyklociest.

Dohliadnem na realizáciu predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky, aby sa stihla čerpať dotácia z eurofondov. Inak by hrozilo, že sa trať nepostaví. 

Budem podporovať zmysluplné riešenia koľajovej a alternatívnej dopry.

 

  1. Kvalitný čas pre rodiny, mladých a seniorov

Petržalka finančne podporuje sociálne, kultúrne a športové projekty. Rodiny, mladí a seniori sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Budem sa snažiť podporovať projekty, ktoré napomôžu k ich všestrannému rozvoju a k zmysluplne strávenému času.

Podporím budovanie a udržiavanie detských ihrísk, ihrísk pre mladých, priestorov pre dospelých a seniorov a taktiež osadzovanie lavičiek a ich udržiavanie pre príjemné trávenie času.

Zasadím sa za budovanie chránených priestorov a bezpečných prechodov, kde sa pohybujú hlavne deti, seniori a ťažko pohybliví obyvatelia.

Budem dbať o zachovanie a zveľaďovanie zelene v Petržalke pre lepšie životné prostredie a príjemne strávený čas.

  1. Transparentnosť, ktorá šetrí čas a peniaze

Zasadím sa za transparentné vynakladanie finančných prostriedkov, čím môžeme ušetriť nemalé finančné prostriedky, ktoré umožnia podporu ďalších dôležitých zámerov pre rodiny, mladých a seniorov v kratšom časovom období.