Volebný obvod č. 1, Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 166 zákona
NR SR č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších
predpisov uznesením č. 512 z 26. júna 2018 určilo, že miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava-Petržalka bude mať 35 poslancov, ktorí budú zvolení v 6 volebných
obvodoch.

Volebný obvod č. 1:

Ulice:
Údernícka, Kapitulský dvor, Gogoľova, Kopčianska, Kubínska, Goralská, Hrobárska,
Dargovská, Nábreţná, Kaukazská, Bratská, Vilová, Vranovská, Rusovská cesta č. 5 – 34,
Dubnická, Očovská, Harmanecká, Prokopova, Handlovská, Kremnická, Jaroslavova,
Levočská, Ľubietovská, Novobanská, Keţmarské nám., Viedenská cesta, Krupinská,
Pečnianska, Bohrova, Kapicova, Planckova, Einsteinova, Daliborovo nám., Záporoţská,
Lenardova, Gercenova, Röntgenova, Zadunajská cesta, Nobelovo nám., Wolkrova, Pifflova,
Macharova, Černyševského, Mánesovo nám., Vavilovova, Farského, Jungmanova,
Vlastenecké nám., Krasovského

Počet obyvateľov: 21 678

Vo volebnom obvode bude zvolených 7 poslancov.

Zdroj: https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2018/08/Urcenie_volebnych_obvodov_a_poctu_poslancov_Petrzalka_aktual.pdf