Viac času rodinu, menej času v dopravnej zápche

Issues

Dohliadnem na realizáciu predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky, aby sa stihla čerpať dotácia z eurofondov, pretože inak by hrozilo, že by sa trať nepostavila.

Budem presadzovať potrebnú vlakovú dopravu v rámci integrovaného systému z Petržalskej stanice a odbremeniť tak cestnú dopravu na miesta, kde sa vie dostať vlak. Predstavte si, že by ste vedeli nastúpiť v Petržalke a za pár minút vystúpiť napríklad v Ružinove, na Trnávke či napríklad v Ivánke pri Dunaji…

Podporím zmysluplné budovanie bezpečných cyklociest.