Kariérne poradenstvo a sprevádzanie na stredných školách

Issues

Mladí ľudia často nevedia, akú profesiu si v živote vybrať, či na akú vysokú školu ísť. Je teda dôležité im na stredných školách pomáhať, aby našli svoje dary a talenty, aby si mohli vyskúšať rôzne veci z praxe a mohli sa tak lepšie rozhodnúť…