Seniori, deti, mladí a rodiny

Issues

Seniori v našej krajine majú neľahké podmienky na život. Prečo domy seniorov dostanú príspevky a ak sa rozhodnú zostať doma, tak ho nedostanú pre niekoho, kto by im mohol pomôcť so starostlivosťou? Som za to, aby takýto istý príspevok bol viazaný na seniora, ktorý ma danú potrebu a on sa mohol rozhodnúť, kde tento príspevok využije, či na pomoc, ktorú si zaplatí tam, kde býva alebo v dome seniorov… Taktiež sa mi páčia projekty cohousingov v Škandinávii, kde sa snažia napojiť domy seniorov na miesta, kde môžu viac času tráviť s rodinami, čo im dáva šťavu do života.

Deti a mladí sú dôležitou súčasasťou našej spoločnosti a nemôžeme si pred nimi zakrývať oči, preto sa budem snažiť podporovať projekty, ktoré napomôžu ich všestrannému rozvoju a budovaniu dobrého charakteru, pretože potom máme väčšiu nádej pre lepšiu budúcnosť kraja, ale aj Slovenska.

Rodiny sú dôležitou súčasťou a je potrebné im pomáhať cez projekty, ktoré budú scelovať vzťah medzi manželmi navzájom ako aj s deťmi. Deti si totiž často nesú zranenia, ktoré pochádzajú z ťažkých situácií v rodine a preto sa budem snažiť urobiť maximum, aby sme podporovali projekty, ktoré napomôžu k lepším vzťahom. Dobré vzťahy sú základom dobrej spoločnosti.